dr. Astos Petraitytės-Briedienės paskaita „Kultūrinė diplomatija Paryžiuje: Lietuvos diplomatai ir prancūzų-lietuvių draugijos“ Prancūzų Institute Lietuvoje

2023-03-10

2023 m. kovo 9 d. Prancūzų instituto Lietuvoje kvietimu, Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotoja, dr. Asta Petraitytė-Briedienė skaitė paskaitą „Kultūrinė diplomatija Paryžiuje: Lietuvos diplomatai ir prancūzų-lietuvių draugijos“, kurios metu buvo pristatomi Lietuvos diplomatai, kurie puoselėdami kultūrinę diplomatiją, buvo įvairių prancūzų-lietuvių draugijų nariais, jų renginių organizatoriais, dalyviais, rėmėjais (O. Milašius, P. Klimas, J. Baltrušaitis (jaunesnysis), dr. S. A. Bačkis, S. Lozoraitis, P. Klimas (jaunesnysis), S. Lozoraitis (jaunesnysis), E. Turauskas, A. Liutkus). Bendra kultūrinė veikla vienijo ne tik lietuvių ir prancūzų diplomatus, bet ir iškilius Prancūzijos mokslo, kultūros, politikos ir visuomenės veikėjus tarp kuri minimi J. Ganeval, E. Pezet, H. de Montfort, M. Schumann, G. Matore, A. Silvaire. Archyviniai dokumentai liudija, kad lietuvių vykdomą kultūrinę diplomatiją Paryžiuje pasiekdavo tarptautinės ir vietos politikos gūsiai, kurie koreguodavo prancūzų-lietuvių (bendrų su vietos latviais bei estais) renginių programas ir dalyvių sąrašus.

 

Vaizdo įrašo nuoroda