Kavolio dirbtuvės. Moralinis skurdas kaip sovietmečio palikimas.

2022-12-19
2022 metų gruodžio 16 d. Lietuvių išeivijos institutas ir Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus surengė Kavolio dirbtuves (seminarą) tema „Moralinis skurdas kaip sovietmečio palikimas”. Dirbtuvėse dalyvavo Egidijus Aleksandravičius, Darius Kuolys, Gediminas Karoblis, Mykolas Drunga, Ramūnas Čičelis, Darius Chmieliauskas, Boguslavas Gruževskis, Linas Tuleikis ir kiti.
Kavolio dirbtuvės (seminaras) buvo sumanytas Lietuvių išeivijos instituto ir intelektualinių kaimynų užstalėje prieš tris metus, minint Vytauto Kavolio 90-metį. Paminėjimui reikėjo kažko svaresnio nei standartinė proginė konferencija.  Taip gimė mintis apie seminarą, kuriame susirinktų nepriklausomai nuo formalių institucijų kavoliškos tiriančios minties tyrėjai, sekėjai ir smalsautojai, ieškantys savo pačių darbo prasmės. Kavolis panašius akademinius veiksmus buvo likęs vadinti dirbtuvėmis, o Tomas Venclova mąstyklomis.
Trečiojo seminaro taikinys išryškėjo praėjusį balandį LII vykusios mokslinės konferencijos, skirtos pasaulio lietuvių paramai atgimstančiai Lietuvai, metu. Tai vienas skausmingas sovietų režimą išgyvenusių Lietuvos žmonių bruožas, kurį kitas išeivijos profesorius, kun. Juraitis savo paskaitose (ir pamoksluose) atsargiai vadino moraliniu skurdu. Taip buvo atpažintas klausimas, kurį dar 5-to dešimtmečio viduryje kėlė Kavolis: kas nutiks su lietuviais, jei sovietų okupacija užtruks ilgiau? Kas lauks sugrįžusių laisvėn arba sugrįžusių į laisva Lietuvą? Kokie bus lietuviai ir kaip reikės susikalbėti? Todėl trečiojo Kavolio seminaras buvo skirtas diskusijai apie moralinį skurdą kaip sovietmečio palikimą.