Lietuvos garbės konsulo Argentinoje Algimanto Rastausko atminimui skirtas renginys

2024-06-03

2024 m. gegužės 29 d. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vyko renginys, skirtas Lietuvos garbės konsulo Argentinoje, Algimanto Rastausko (1935–2020), atminimui. Renginys vyko tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu, naudojant Zoom platformą.

Renginyje prisiminimais apie Algimantą Rastauską bei įžvalgomis apie Argentinos lietuvių bendruomenę dalijosi Algimanto Rastausko žmona Nelida Rastauskienė, dukros Ariana ir Daniela Rastauskaitės, diplomatas, politologas Darius Sužiedėlis. Renginį moderavo istorikas dr. Giedrius Janauskas.

Garbės konsulas Algimantas Rastauskas gimė 1935 m. Vabalninke. Antrojo pasaulinio karo metais su šeima išvyko į Vokietiją, o 1948 m. persikėlė gyventi į Argentiną, kur buvo aktyvus vietos lietuvių bendruomenės narys. Jis dalyvavo vyrų ansamblyje „Aitvaras“, tautinių šokių ir dainų kolektyve „Daina“, vadovavo šokių grupei „Rambynas“. Taip pat buvo vienas iš Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Pietų Amerikoje organizatorių.

Daugiau nei 20 metų Algimantas dirbo Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, stiprindamas Lietuvos ir Argentinos bendradarbiavimą. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Algimantas buvo paskirtas pirmuoju Lietuvos garbės konsulu Argentinoje (1992–2000), kur atliko diplomatinį darbą atkuriant Lietuvos santykius su Argentina. Jis taip pat dirbo konsulinį darbą, suburdamas daugelį lietuvių kilmės argentiniečių su tėvyne Lietuva. Algimantas padėjo Lietuvos užsienio reikalų ministerijai įkurti vienintelę Lietuvos ambasadą Pietų Amerikos žemyne, Argentinoje. Konsulinio patarėjo pareigas ėjo iki 2012 m.

Nuotraukų autorius Jonas Petronis.