Netekome Broniaus Vaškelio

2021-09-05

Netektis. Rugsėjo 3 dieną Floridoje mirė buvęs Vytauto Didžiojo Rektorius, universiteto Garbės profesorius Bronius Vaškelis. Per kelis darbo universitete dešimtmečius šalia atsakingų administracinių pareigų Profesorius dėstė literatūros ir teatrologijos dalykus, aktyviai dalyvavo akademinėje veikloje (rašė straipsnius, dalyvavo konferencijose, savo literatūros ir teatro istorijos tyrimus paskelbė trijose straipsnių rinkiniuose „Žvilgsnis iš atokiau”). Profesorius daug prisidėjo ir prie Išeivijos centro įkūrimo bei plėtros: jo dėka buvo gautas kolekcininko, visuomenininko Broniaus Kviklio archyvas, tapęs centro, vėliau Lietuvių išeivijos instituto vienu iš svarbiausių archyvu. Profesorius dalyvavo daugelyje Instituto rengiamų konferencijų, renginių. Institutui jis padovanojo dalį savo asmeninės bibliotekos spaudos rinkinių, archyvą. Visada prisiminsime Jus, Profesoriau.
https://www.vdu.lt/lt/netekome-broniaus-vaskelio/