Žurnalas „OIKOS: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos“

ISSN 1822-5152, eISSN 2351-6461

Nuo 2006 m. Lietuvių išeivijos instituto leidžiamas akademinis žurnalas Oikos (gr. kalba „namai“) yra skirtas Lietuvos ir kitų kraštų migracijos procesų, migracijos politikos, diasporos istorijos ir kultūros problemoms aptarti. Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, recenzijos, archyvinių dokumentų publikacijos. Skatinant tarpdisciplininius tyrimus žurnale publikuojami įvairių mokslo šakų (sociologijos, antropologijos, migracijos politikos istorijos, literatūros istorijos, literatūrologijos, diasporos istorijos, teatrologijos ir kitų sričių) mokslinių tyrimų rezultatai.

OIKOS žurnalo rengimas ir leidyba vyksta laikantis akademinės etikos reikalavimų ir vadovaujantis Leidybos etikos komiteto (ang. Committee on Publication Ethics: COPE) principais. Etikos principai taikomi žurnalo redaktoriams, autoriams ir recenzentams.

Publikavimo dažnumas: per metus išleidžiami du žurnalo numeriai.

Kalbos:  Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Straipsnių publikavimas: Teikiami straipsniai turi atitikti mokslo publikacijai keliamus originalumo reikalavimus ir būti parengti pagal patvirtintus šio leidinio reikalavimus publikacijoms (plačiau žr. Reikalavimai straipsniams) Žurnale skelbiami originalūs, kituose leidiniuose ar žiniatinklyje nepublikuoti straipsniai.

Žurnalui pateiktus straipsnius recenzuoja mažiausiai du anoniminiai recenzentai, redakcinės kolegijos parinkti iš autoriaus tiriamos srities ekspertų. Jei recenzentų išvados dėl straipsnio tinkamumo yra priešingos, redkolegija skiria trečią recenzentą ir, gavusi jo išvadas, sprendžia dėl straipsnio publikavimo. Recenzentai skiriami konfidencialiai: recenzentams neteikiama informacija apie autorių, autoriams – apie recenzentus.

Elektroninė prieiga: Elektroninė žurnalo versija talpinama Lietuvių išeivijos instituto internetinėje svetainėje iseivijosinstitutas.lt (Žurnalas „OIKOS: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos“) ir Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistemos (VDU CRIS) publikacijų duomenų bazėje.

Rėmėjai: 2019-2021 m. žurnalo leidyba finansuojama Lietuvos mokslo tarybos administruojamos Valstybinės lituanistinių tyrimų skaidos 2016-2014 m. programos lėšomis.

Redakcijos adresas:
VDU Lietuvių išeivijos institutas
S. Daukanto g. 25, LT-44249 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 37 327 839
El.paštas: lii@vdu.lt