Apie mus

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas vykdo išeivijos organizacijų ir atskirų asmenų kultūrinio, politinio ir mokslinio palikimo kaupimo, tyrimo, išsaugojimo ir eksponavimo funkcijas. Institutas buvo įkurtas nuo 1994 m. Vytauto Didžiojo universitete veikiančio Išeivijos studijų centro pagrindu.

Institutas yra ne tik archyvų kaupimo, tvarkymo, saugojimo, bet ir mokslo tyrimo institucija. Institute dirba skirtingų mokslo sričių mokslininkai, tyrinėjantys lietuvių egzilio istorijos, literatūros bei šiuolaikinės migracijos problematiką. Institute saugoma archyvinė medžiaga yra naudojama tyrimams, integruojama į studijų procesus, rengiamos dokumentų publikacijos.

Steigėjas: Vytauto Didžiojo universitetas