Redakcinė kolegija

Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS, vyriausiasis redaktorius
(Vytauto Didžiojo universitetas)

Dalia KUIZINIENĖ, redaktoriaus pavaduotoja
(Vytauto Didžiojo universitetas)

Kristīne BEĶERE
(Latvijos mokslų akademija, Latvija)

Ingrida CELEŠIŪTĖ
(Vytauto Didžiojo universitetas)

Halina BERESNEVIČIŪTĖ-NOSÁLOVÁ
(Masaryko universitetas, Brno, Čekija)

Daiva DAPKUTĖ
(Vytauto Didžiojo universitetas)

Beata KALĘBA
(Krokuvos Jogailaičių universitetas, Lenkija)

Violeta KELERTIENĖ
(Vašingtono universitetas, Sietlas, JAV)

Vėjas Gabriel LIULEVIČIUS
(Tenesio universitetas, JAV)

Violetta PARUTIS
(Esekso universitetas, Jungtinė Karalystė)

Juozas SKIRIUS
(Vytauto Didžiojo universitetas)

Giedrius SUBAČIUS
(Ilinojaus universitetas, Čikaga, JAV)