Veiklos sritys

Archyvinė – lietuvių diasporos archyvų kaupimas, tvarkymas, saugojimas, skaitytojų aptarnavimas;

Mokslinė – kaupiamos medžiagos panaudojimas bei tyrimas, tyrimų rezultatų skelbimas;

Leidybinė – leidžiamas žurnalas OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos; tęstinė knygų serija Egzodo archyvas, įvairios knygos;

Šviečiamoji – mokslinių konferencijų, seminarų, parodų, skirtų lietuvių diasporos istorijai, organizavimas.