Darbuotojai

 

 

LII direktorius                                       Prof. Habil. Dr. Egidijus Aleksandravičius

El. paštas                                                      egidijus.aleksandravicius@vdu.lt

Tel.                                                                  +370 37 327839


Direktoriaus pavaduotoja                 dr. Daiva Dapkutė

El. paštas                                                      daiva.dapkute@vdu.lt

Tel.                                                                  +370 37 327839


Administratorė                                   Alisija Rupšienė

El. paštas                                                          alisija.rupsiene@vdu.lt


 

LII TARYBA


 

DARBUOTOJAI


Institute dirba skirtingų mokslo sričių mokslininkai, tyrinėjantys lietuvių diasporos istorijos, egzilio literatūros, kultūros istorijos bei šiuolaikinės migracijos problematiką.

 

Prof. Egidijus Aleksandravičius, vyriausiasis mokslo darbuotojas (Humanitariniai mokslai, istorija)

El. paštas: egidijus.aleksandravicius@vdu.lt


Prof. Juozas Skirius, vyriausiasis mokslo darbuotojas (Humanitariniai mokslai, istorija)

El. paštas juozas.skirius@vdu.lt


Dr. Kęstutis Raškauskas, vyresnysis mokslo darbuotojas (Humanitariniai mokslai, istorija)

El. paštas kestutis.raskauskas@vdu.lt


Dr. Dainius Genys, vyresnysis mokslo darbuotojas (Socialiniai mokslai, sociologija)

El. paštas dainius.genys@vdu.lt


Prof. Dalia Kuizinienė, mokslo darbuotoja (Humanitariniai mokslai, literatūra, kultūros istorija)

El. paštas dalia.kuiziniene@vdu.lt


Dr. Daiva Dapkutė, mokslo darbuotoja (Humanitariniai mokslai, istorija)

El. paštas: daiva.dapkute@vdu.lt


Dr. Asta Petraitytė-Briedienė, mokslo darbuotoja (Humanitariniai mokslai, istorija)

El. paštas: asta.petraityte-briediene@vdu.lt


Dr. Ramūnas Čičelis, mokslo darbuotojas (Humanitariniai mokslai, literatūra)

El. paštas: ramunas.cicelis@vdu.lt


Dr. Daiva Kristina Kuzmickaitė, mokslo darbuotoja (Socialiniai mokslai, sociologija)

El. paštas: daiva.kuzmickaite@vdu.lt


Dr. Egidijus Balandis, jaunesnysis mokslo darbuotojas (Humanitariniai mokslai, istorija)

El. paštas: egidijus.balandis@vdu.lt


Arūnas Antanaitis, jaunesnysis mokslo darbuotojas (Humanitariniai mokslai, istorija)

El. paštas: arunas.antanaitis@vdu.lt


Arvydas Pakštalis, jaunesnysis mokslo darbuotojas (Humanitariniai mokslai, istorija)

El. paštas: arvydas.pakstalis@vdu.lt

 

Kitas personalas:

Mindaugas Lastas, vyriausiasis specialistas; el. paštas: mindaugas.lastas@vdu.lt


Mantas Barakauskas, vyriausiasis specialistas; el. paštas: mantas.barakauskas@vdu.lt