Darbuotojai

Prof. Egidijus Aleksandravičius, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Prof. Juozas Skirius, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Prof. Dalia Kuizinienė, mokslo darbuotoja

Dr. Daiva Dapkutė, mokslo darbuotoja

Dr. Asta Petraitytė-Briedienė, mokslo darbuotoja

Dr. Egidijus Balandis, mokslo darbuotojas

Arūnas Antanaitis, jaun. mokslo darbuotojas

Mindaugas Lastas, vyriausiasis specialistas