Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendija

Lietuvių fondas  (LF) JAV ir Lietuvių išeivijos institutas kasmet skiria V. Daugirdaitės-Sruogienės vardines stipendijas gabiems, gerai besimokantiems, aktyviai mokslinėje ir visuomeninėje veikloje dalyvaujantiems Vytauto Didžiojo universiteto studentams.

Konkursas stipendijai laimėti skelbiamas rugsėjo–spalio mėn. Informaciją apie konkursą galima rasti Humanitarinių mokslų fakulteto naujienose.

Detalesnė informacija suteikiama Lietuvių išeivijos institute (el. paštu daiva.dapkute@vdu.lt).