Archyvai

Lietuvių išeivijos institute yra sukaupta didžiulė lietuvių diasporos kultūrinio palikimo dalis: išeivijos organizacijų ir asmenų archyviniai dokumentai, periodiniai leidiniai, knygos, garso-vaizdo medžiaga. Instituto rinkiniai nuolat pasipildo naujais archyvais bei palikimais.

Lietuvių išeivijos institutas yra ne tik archyvų kaupimo, tvarkymo, saugojimo, bet ir mokslo tyrimo institucija. Institute dirba skirtingų mokslo sričių (istorijos, literatūros, sociologijos) mokslininkai, tyrinėjantys lietuvių egzilio istorijos, literatūros, bei šiuolaikinė migracijos problematiką. Čia saugoma archyvinė medžiaga naudojama tyrimams, integruojama į studijų procesus. Institute atliekamų mokslinių tyrimų pagrindu leidžiamos įvairios mokslinės knygos, rengiamos parodos, publikuojami tyrimų rezultatai, skirti lietuvių emigracijos istorijai, aktualijoms ar šiuolaikinės migracijos problemoms.