Broniaus Bieliuko stipendija

Lietuvių fondas (LF) JAV ir Lietuvių išeivijos institutas kasmet Vytauto Didžiojo universiteto studentams skiria vienkartines vardines Broniaus Bieliuko stipendijas.

Stipendijos tikslas – remti gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje. Stipendija skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų sričių istorijos, filologijos, etnologijos, filosofijos, teologijos, menotyros, sociologijos, politologijos ir teisės krypčių pagrindinių studijų III–IV kurso studentams ir magistratūros studijų I–II kurso studentams. Pagrindiniai stipendijos skyrimo kriterijai:

  • pažangumas – stipendija skiriama gerai besimokantiems studentams;
  • aktyvus dalyvavimas studentiškoje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje;
  • privalumas būtų domėjimasis lietuvių išeivijos istorijos ir kultūros procesų tyrimais.

Studentus rekomenduoja universiteto bendruomenė. Siūlymus svarsto Lietuvių išeivijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto sudaryta stipendijų skyrimo komisija, kuri atrenka ir rekomenduoja kandidatus B. Bieliuko stipendijai gauti.

Konkursas stipendijai laimėti skelbiamas rugsėjo–spalio mėn. Informaciją apie konkursą galima rasti Lietuvių išeivijos instituto ir Humanitarinių mokslų fakulteto naujienose.

Detalesnė informacija suteikiama  Lietuvių išeivijos institute (el. paštu daiva.dapkute@vdu.lt).