Kviečiame į Lietuvos garbės konsulo Argentinoje Algimanto Rastausko atminimui skirtą renginį

2024-05-20

2024 m. gegužės 29 d. 16 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, Kaunas) vyks renginys, skirtas Lietuvos garbės konsulo Argentinoje Algimanto Rastausko (1935-2020) atminimui. Renginys vyks gyvai ir nuotoliniu būdu, naudojant Zoom platformą.

Renginyje dalyvaus ir savo prisiminimais apie tėvą bei Argentinos lietuvių bendruomenę dalinsis A. Rastausko dukros Ariana ir Daniela Rastauskaitės. Jas kalbins istorikas dr. Giedrius Janauskas. Ariana ir Daniela Rastauskaitės gimė ir užaugo Argentinoje, Buenos Airėse, ir buvo aktyvios lietuvių bendruomenės narės bei daugelio renginių organizatorės. Ariana Rastauskaitė vėliau mokėsi Vasario 16-osios Lietuvių gimnazijoje, nuo 1997 m. gyvena Lietuvoje, Vilniuje. Daniela Rastauskaitė iš Argentinos persikėlė į JAV, vėliau gyveno Kinijoje, Indonezijoje, o dabar gyvena Pakistane.

Garbės konsulas Algimantas Rastauskas gimė 1935 m. Vabalninke. Su šeima Antrojo pasaulinio karo metais išvyko į Vokietiją, o 1948 m. persikėlė gyventi į Argentiną, kur buvo aktyvus vietos lietuvių bendruomenės narys. Jis dalyvavo vyrų ansamblyje „Aitvaras“, tautinių šokių ir dainų kolektyve „Daina“, vadovavo šokių grupei „Rambynas“. Taip pat buvo vienas Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Pietų Amerikoje organizatorių.

Daugiau nei 20 metų Algimantas dirbo Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, stiprindamas Lietuvos ir Argentinos bendradarbiavimą. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Algimantas buvo paskirtas pirmuoju Lietuvos garbės konsulu Argentinoje (1992–2000), kur atliko diplomatinį darbą atkuriant Lietuvos santykius su Argentina. Jis taip pat dirbo konsulinį darbą, suburdamas daugelį lietuvių kilmės argentiniečių su tėvyne Lietuva. Algimantas padėjo Lietuvos užsienio reikalų ministerijai įkurti vienintelę Lietuvos ambasadą Pietų Amerikos žemyne, Argentinoje. Konsulinio patarėjo pareigas ėjo iki 2012 m.

Norinčius renginyje dalyvauti nuotoliniu būdu, kviečiame užpildyti šią registracijos formą.