Išeivijos mecenatų stipendijos VDU studentams

2023-12-22

Gruodžio 20 d. popietę Vytauto Didžiojo universiteto studentai, jų kolegos, akademinės bendruomenės nariai rinkosi į išeivijos mecenatų stipendijų įteikimo šventę Lietuvių išeivijos institute ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje. Jau tapo gražia tradicija kasmet prieš Šv. Kalėdas VDU studentams įteikti Lietuvių fondo (LF) skiriamas vardines Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės, buvusio VDU rektoriaus profesoriaus Broniaus Vaškelio bei išeivijos mecenatų Liūto ir Francoise Mockūnų stipendijas.

Renginyje dalyvavo LF valdybos vicepirmininkė Daiva Litvinskaitė ir LF valdybos narys Leonas Narbutis, kurie susirinkusiems pasakojo apie Lietuvių fondo veiklą. „Juk Lietuvių fondo istorija prasidėjo nuo svajonės“, kalbėjo Daiva Litvinskaitė, ragindama studentus nenustoti svajoti ir siekti savo svajonių įgyvendinimo. Kai prieš 60 metų keliems išeivijos gydytojams kilo sumanymas sukurti tokį fondą, būta nemažai skeptikų, abejojančių tokio sumanymo sėkme. Pradžia buvo sunki, pirmąjį milijoną rinkti teko net 12 metų. Tačiau prabėgus šešiems dešimtmečiais galima drąsiai sakyti, kad tuometinė fondo steigėjų svajonė ne tik išsipildė, bet ir gerokai viršijo sumanytojų lūkesčius – per visą gyvavimo laikotarpį Lietuvių fondas įvairiems projektams ir stipendijoms jau skyrė daugiau nei 25 mln. JAV dolerių, o pastaruosius penkerius metus kasmet iš sukaupto kapitalo palūkanų paramai skiria per milijoną dolerių, t.y. daugiau nei pavyko sukaupti per pirmuosius 12 metų. Studentus sveikino, apie lietuvių mecenatystės tradicijas ir išeivijos mecenatus Bronių Bieliuką, Vandą Daugirdaitę-Sruogienę, Bronių Vaškelį, Liūtą ir Francoise Mockūnus kalbėjo Lietuvių išeivijos instituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius, primindamas, kad tokie pavyzdžiai įpareigoja ne tik stipendiatus, bet ir visus lietuvius tęsti gražias mecenatystės tradicijas.

2023 m. Lietuvių fondo skiriama Vandos Daugirdaitės-Sruogienės vardinė stipendija buvo įteikta VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos programos IV kurso studentui Daliui Surmilavičiui. Broniaus Bieliuko stipendijos laureatais šiais metais tapo Menų fakulteto Meno kuratorystės programos I kurso magistrantas Tomas Genevičius, Humanitarinių mokslų fakulteto Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijų programos I kurso magistrantė Kotryna Sarapinaitė ir Humanitarinių mokslų fakulteto Lyginamųjų kultūrų studijų programos I kurso magistrantas Andrius Milinkevičius.

Šventės metu taip pat buvo įteiktos kitų išeivijos mecenatų VDU studentams skiriamos stipendijos. Profesoriaus Broniaus Vaškelio stipendijos buvo įteiktos Humanitarinių mokslų fakulteto Literatūros kūrybos, kritikos ir komunikacijos programos I kurso magistrantei Beatai Starodubovai, Menų fakulteto Menų istorijos, kritikos ir medijų programos IV kurso studentei Ugnei Kulbokaitei ir Menų fakulteto Teatrologijos ir scenos menų vadybos programos I kurso magistrantui Gabrieliui Kavaliauskui. Liūto ir Francoise Mockūnų vardinė stipendija šiais metais paskirta Istorijos krypties doktorantui Martynui Butkui.

 

Nuotraukų autorius: Matas Gineika