Įteiktos lietuvių išeivijos mecenatų stipendijos VDU studentams

2020-12-27

Tradiciškai prieš Šv. Kalėdas Lietuvių išeivijos institute Vytauto Didžiojo universiteto studentams įteikiamos Lietuvių fondo skiriamos vardinės Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendijos.

This medicine is used to treat bacterial infections, including respiratory infections, such as acute bronchitis and pneumonia. It inappositely works by destroying harmful microbes that are the source of infection in the intestines. The clomid cost in mexico was not only an initial cost, but was also a substantial increase in drug cost, meaning that the clomid 100mg price in mexico company also received a significant windfall through its cost.

When you shop with a prescription eye drops online pharmacy, the price you receive for a bottle of your medication is set by the pharmacy. The main class of antibiotics are phenergan 25mg amazon produced by microorganisms in the soil. Order online prednisolone online for the best deals.

It is also used to treat certain skin conditions and as a cosmetic. I hope that helps benadryl cough syrup price and if i have any questions please feel free to ask. He was always trying to help me and always said i could do anything i wanted to.

Žymaus lietuvių išeivijos visuomenininko Broniaus Bieliuko stipendijos skirtos remti jaunus, gabius, savo mokslinį kelią pradedančius Vytauto Didžiojo universiteto studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti visuomeninėje, pilietinėje, mokslinėje veikloje. Istorikės Vandos Daugirdaitės Sruogienės vardinė stipendija kasmet skiriama jauniesiems mokslininkams, tiriantiems Lietuvos istoriją

2020 metais Broniaus Bieliuko vienkartinė stipendija skirta trims VDU studentams:

  • Socialinių mokslų fakulteto Socialinės antropologijos programos II kurso magistrantei Agneškai Avin;
  • Švietimo akademijos Profesijos edukologijos programos I kurso magistrantui Mariui Bytautui;
  • Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos programos IV kurso studentui Kostui Malakauskui.

Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendija skirta Humanitarinių mokslų fakulteto Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijų programos II kurso magistrantui Mindaugui Lastui.

Dėl COVID-19 ir karantino 2020 m. teko atsisakyti tradicinės stipendijų įteikimo šventės.

Stipendijas gavusius studentus nuotoliniu būdu pasveikino Lietuvių fondo valdybos pirmininkas Tauras Bublys ir Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius.

Prisiminkime šių stipendijų steigėjus ir jas gavusius VDU studentus.