Įteiktos lietuvių išeivijos mecenatų stipendijos VDU studentams

2020-12-27

Tradiciškai prieš Šv. Kalėdas Lietuvių išeivijos institute Vytauto Didžiojo universiteto studentams įteikiamos Lietuvių fondo skiriamos vardinės Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendijos.

Žymaus lietuvių išeivijos visuomenininko Broniaus Bieliuko stipendijos skirtos remti jaunus, gabius, savo mokslinį kelią pradedančius Vytauto Didžiojo universiteto studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti visuomeninėje, pilietinėje, mokslinėje veikloje. Istorikės Vandos Daugirdaitės Sruogienės vardinė stipendija kasmet skiriama jauniesiems mokslininkams, tiriantiems Lietuvos istoriją

2020 metais Broniaus Bieliuko vienkartinė stipendija skirta trims VDU studentams:

  • Socialinių mokslų fakulteto Socialinės antropologijos programos II kurso magistrantei Agneškai Avin;
  • Švietimo akademijos Profesijos edukologijos programos I kurso magistrantui Mariui Bytautui;
  • Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos programos IV kurso studentui Kostui Malakauskui.

Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendija skirta Humanitarinių mokslų fakulteto Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijų programos II kurso magistrantui Mindaugui Lastui.

Dėl COVID-19 ir karantino 2020 m. teko atsisakyti tradicinės stipendijų įteikimo šventės.

Stipendijas gavusius studentus nuotoliniu būdu pasveikino Lietuvių fondo valdybos pirmininkas Tauras Bublys ir Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius.

Prisiminkime šių stipendijų steigėjus ir jas gavusius VDU studentus.