JAV Lietuvių Bendruomenės 70 metų sukakties ir Laimos Vincės dailės darbų parodų pristatymas

2024-07-09

 
2024 m. liepos 7 d. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vyko JAV Lietuvių Bendruomenės 70 metų sukakties parodos „Lietuvą kuriame kartu“ ir dailininkės Laimos Vincės darbų parodos „Vaizduotės kraštovaizdžiai“ atidarymas.
 
Renginyje dalyvavo bei įžvalgomis pasidalino VDU Lietuvių išeivijos instituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius, JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Arvydas Urbonavičius, Raminta Urbonavičius, parodos „Vaizduotės kraštovaizdžiai“ autorė Laima Vincė, Seimo nariai Vytautas Juozapaitis ir Dalia Asanavičiūtė. Renginį moderavo Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis.
 
JAV lietuviai buvo ir yra glaudžiais ryšiais susiję su Lietuva ir joje vykstančiu gyvenimu. JAV Lietuvių Bendruomenės paroda „Lietuvą kuriame kartu“ atspindi garbingą šios organizacijos istoriją ir supažindina su šiandienine išeivijos lietuvius jungiančia organizacijos veikla, kartu kuriant stiprią Lietuvą. JAV lietuvės Laimos Vincės dailės darbų parodoje „Vaizduotės kraštovaizdžiai“ atspindimas autorės santykis su Amerikos lietuviais ir erdvėmis, kuriose jie gyvena, taip pat lietuvės santykis su Lietuva ir grįžimu į gimtinę.
 
Nuotraukų autorė Andrėja Taranda.