Juozo Skiriaus biografijos apie Lietuvos generalinį konsulą Vytautą Čekanauską pristatymas

2024-03-14

 

Kovo 7 dieną Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vyko vakaras skirtas Lietuvos generaliniam garbės konsului Vytautui Čekanauskui atminti. Tą dieną V. Čekanauskui būtų suėję 95 metai. Renginio metu vyko istoriko prof. Juozo Skiriaus parengtos V. Čekanausko biografijos pristatymas, prisiminimais apie savo tėvą dalinosi garbės konsulo dukros Daiva Navarette, Rita Žukas ir Vida Bruožis. VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto studentams buvo įteiktos V. Čekanausko vardinės stipendijos. Renginyje dalyvavo VDU rektorius Juozas Augutis, kuris, atsidėkodamas už pagalbą universitetui, įteikė Daivai Navarette, Ritai Žukas ir Vidai Bruožis atminimo dovanas.

Nuotraukų autorius Jonas Petronis.