Kelias. Lietuviai DP stovyklose: visuomeninis, tikybinis ir kultūrinis gyvenimas

2022-03-07

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, sąjungininkų kariuomenių kontroliuojami Vokietijos miestai ir miesteliai tapo laikinomis prieglobsčio stotimis milijonams karo pabėgėlių, belaisvių, buvusių tremtinių ir kalinių. DP (angl. displaced persons – perkeltųjų asmenų) stovyklose atsidūrė per 60 tūkstančių Lietuvos ir Klaipėdos krašto gyventojų, tarp jų – evangelikų liuteronų ir reformatų.

Pasakojimas apie dipukų visuomeninį, kultūrinį ir tikybinį gyvenimą su Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, Lietuvių išeivijos instituto vadovu habil. dr. Egidijumi Aleksandravičiumi ir Lietuvos nacionalinio muziejaus darbuotojomis istorike dr. Giedre Mileryte-Japertiene ir Irena Mikuličiene.

Laida LRT mediatekoje: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000203120/kelias-lietuviai-dp-stovyklose-visuomeninis-tikybinis-ir-kulturinis-gyvenimas