Konferencija: Pasaulio lietuvių akademinė parama atgimstančiai Lietuvai

2022-03-07

Š. m. kovo 15 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas Lietuvos universiteto šimtmečio minėjimų kontekste rengia mokslinę konferenciją „Pasaulio lietuvių akademinė parama atgimstančiai Lietuvai“. Konferencija skiriama išeivijos pagalbai Lietuvos aukštajam mokslui aptarti.

In countries of the west and in some places of the eastern part of the world, the drug is available on prescription. Doxycycline is a broad-spectrum tetracycline antibiotic used to treat https://forsikringsjuristen.dk/risikostyring/ acne, bacterial meningitis, and mastitis. The study, published in the journal of virology, found evidence that the vaccine ingredient, the aluminum salt of an extract of the parasite, may have protected against disease.

It should be a nice gesture by the company to give something in the nature of present for the customers. In the phase 3 trial, the most commonly reported serious adverse events occurring in ≥ https://kernegaarden.dk/ 5% of patients in the placebo and top. Tamoxifen citrate may be taken as directed by your doctor.

What you should do first is make sure that you can buy amoxicillin in the form which you want. This article discusses priligy's history in europe, as well as its current comprar priligy paraguai status and future prospects in the us. For many women experience this problem, the pill is an easy and affordable solution.

1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę viso pasaulio lietuviai (pavieniai asmenys, organizacijos) visais įmanomais būdais rėmė atgimstančią valstybę. Išeivijos politinės, diplomatinės, finansinės pagalbos Lietuvai mąstai ir kryptys iki šiol yra neįvertintos ir sunkiai aprėpiamos vieno ar kelių tyrimų ribose.

Pastaruoju metu daugėja tyrimų apie įvairių pasaulio kraštų lietuvių bendruomenių paramą besikuriančiai valstybei, daugiau mokslininkų dėmesio sulaukia užsienio lietuvių organizuotos politinio lobizmo akcijos, finansinė, materialinė parama Lietuvai ir jos institucijoms, tuo tarpu išeivijos vaidmuo akademinio gyvenimo, mokslo srityje iki šiol nėra plačiau reflektuotas.

Konferencijos metu Kaune Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje susirinkę įvairių sričių Lietuvos mokslininkai diskutuos apie išeivijos akademinę paramą Lietuvai lemtingais 1989-1990 metais, jų pastangas performuoti sovietinį mokslo ir studijų modelį į labiau vakarietišką, atskirų asmenų vaidmenį kuriant Vytauto Didžiojo universitetą.

 

Konferencijos programa

9.30-10.00
Dalyvių registracija

10.00-10.10
Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis.

I sekcija
Moderuoja: Egidijus Aleksandravičius

10.10-10.40
Darius Kuolys
Lietuvos visuomenę stiprinusios išeivijos patirtys: laisva mintis, atsakinga veikla

10.40-11.10
Juozas Skirius
Išeivijos parama Kovo 11-osios Lietuvai: pagalbos kryptys ir išskirtinumai

11.10-11.40
Antanas Kulakauskas
Lietuvos akademinis gyvenimas Kovo 11-osios išvakarėse

11.40-12.00 Diskusijos

12.00-13.30
Pietų pertrauka

II sekcija
Moderuoja: Dalia Kuizinienė

13.30-13.50
Gediminas Karoblis
Kun. Jonas Juraitis – šveicarų pagalbos atsikuriančiai Lietuvoje teologijai tarpininkas

13.50-14.10
Arūnas Antanaitis
Atstatant Katalikų Bažnyčią Lietuvoje. Prelato Jurgio Šarausko veikla JAV Vyskupų konferencijos Pagalbos Rytų ir Centrinės Europos biure

14.10-14.30
Ilona Strumickienė
Adolfo Damušio atkurtojo universiteto vizijos

14.30-14.50
Vygantas Malinauskas
Ar amerikonas gali suprasti prancūzų civilinę teisę?

14.50-15.10 Diskusijos

15.10-15.30
Pertrauka

III sekcija
Moderuoja: Arūnas Antanaitis

15.30-15.50
Dalia Kuizinienė
Tarp metodo ir teksto interpretacijos: išeivijos literatūrologų paskaitos Vytauto Didžiojo universitete

15.50-16.10
Daiva Kuzmickaitė
Išeivijos indėlis socialinio darbo kultūros ir profesinių studijų puoselėjimui atsikūrusiame VDU

16.10-16.30
Daiva Dapkutė
„Padėkite mums pasivyti šiuos laikus“: keletas (ne)užmirštų VDU istorijos puslapių

16.30-17.00 Diskusijos
Konferencijos uždarymas

Norinčius konferenciją stebėti nuotoliniu būdu kviečiame registruotis: https://forms.gle/Cd5rQGEhnTEM1Aim8