Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Lietuvių diasporos tyrimai: platėjantys akiračiai ir ateities iššūkiai”

2024-07-02

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas, minėdamas savo veiklos 30-metį, 2024 m. lapkričio 8 d. rengia tarpdalykinę mokslinę konferenciją, kurioje kviečiami dalyvauti įvairių sričių mokslininkai (istorikai, politologai, sociologai, kultūrologai, literatūrologai, žurnalistai, teisininkai), tyrinėjantys lietuvių diasporos istorinį, intelektualinį, kultūrinį paveldą.

Per tris nepriklausomybės dešimtmečius Lietuvoje buvo atlikta nemažai svarbių darbų išsaugant ir tyrinėjant lietuvių diasporos istorinį paveldą. Vykdyta daug naujų tyrimų, išleista dešimtys knygų, monografijų, o besidomintys diaspora gali rasti informacijos apie įvairias lietuvių diasporos gyvenimo sritis: švietimą, spaudą, literatūrą, teatrą, išeivijoje kūrusius menininkus ar čia dirbusius diplomatus, organizacijas bei asmenybes, išeivijos politinę, diplomatinę veiklą ir pan. Sėkmingai vyksta ir toliau plėtojasi Lietuvai reikšmingo paveldo užsienyje atpažinimo, susigrąžinimo darbai, iš įvairių pasaulio kraštų į Lietuvą ir jos atminties institucijas sugrįžta išeivijos kultūrinio paveldo kolekcijos. Tačiau nepaisant atliktų darbų ir išleistų knygų gausos, diasporos istorija, jos dokumentinis paveldas iki šiol Lietuvos visuomenei lieka mažai pažįstamas ir gana svetimas reiškinys.

Konferencijos metu siūloma apžvelgti ir analizuoti per tris nepriklausomos Lietuvos dešimtmečius įvairių sričių mokslininkų atliktus diasporos kultūros istorijos, šiuolaikinės migracijos, migracijos politikos tyrimus; diasporos tyrimų ir atminties istoriografines, metodologines, problemas; išeivijos paveldo išsaugojimo klausimus.

Siūlomi teminiai aspektai:

· Lietuvių išeivijos institutui – 30. Instituto istorija, darbai, išeivijos paveldo tyrimai, išeivijos dokumentinis paveldas ir jo likimas.

· Lietuvių diasporos kultūros istorijos tyrimai: atliktų darbų kritinė analizė, besikartojančios „populiarios“ tematikos ir „baltos dėmės“

· Metodologinės lietuvių diasporos kultūros istorijos ir šiuolaikinės migracijos procesų, diasporos atminties tyrimų problemos;

· Ateities tyrimų lūkesčiai; nykstantis diasporos paveldas ir pažinimo spragos.

 

Konferencijos vieta: VDU Lietuvių išeivijos institutas (S. Daukanto g. 25, Kaunas)

Konferencijos kalba – lietuvių.

Numatoma pranešimų trukmė – 20 min.

Siūlomas pranešimų temas ir konferencijos dalyvio anketą iki 2024 m. spalio 20 d. prašome siųsti adresu: lii@vdu.lt

Apie pranešimų įtraukimą į konferencijos programą informuosime iki 2024 m. spalio 25 d.

Konferencijos kvietimas.