Kviečiame dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Kovo 11-osios Respublikos vizionieriai”

2023-04-28

                                                              

 

 KOVO 11-OSIOS RESPUBLIKOS VIZIONIERIAI

 

Mokslinė konferencija, skirta išeivijos teisininko, ekonomisto, visuomenininko

Algimanto Petro Gurecko 100-osioms gimimo metinėms paminėti

 

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas 2023 m. birželio 1 d. rengia mokslinę konferenciją „Kovo 11-osios Respublikos vizionieriai“, kurioje kviečiami dalyvauti įvairių sričių mokslininkai (istorikai, politologai, teisininkai, sociologai, kultūrologai, literatūrologai, menotyrininkai), tyrinėjantys lietuvių išeivijos politinį, teisinį, intelektualinį paveldą.

Pagrindinės konferencijoje temos:

  • Algimanto Petro Gurecko (1923-2020) intelektualinis, politinis palikimas, dalyvavimas Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB), Lietuvių jaunimo antikolonialinės lygos (LJAL), BATUN, Santaros-Šviesos federacijos ir kitų organizacijų veikloje; intelektualinė, diplomatinė bei teisinė parama atsikuriančiai Lietuvos valstybei ir jos institucijoms.
  • atskirų išeivijos asmenybių (visuomenininkų, politikų, kultūrininkų, diplomatų etc.) nepriklausomos Lietuvos valstybės vizijos; teorinis bei praktinis indėlis kuriant Kovo 11-osios Respublikos valstybės bei konstitucijos pamatus; intelektualinis palikimas bei idėjų sklaida Lietuvoje;
  • institucinė bei vadinamosios „liaudies diplomatijos“ politinė, teisinė, diplomatinė parama kuriant nepriklausomą valstybę ir jos institucijas; įvairių pasaulio kraštų lietuvių organizacijų Lietuvos valstybės santvarkos, konstitucijos, sienų, tarptautinės veiklos, politinio ir visuomeninio gyvenimo vizijos bei sukauptų teisinių, politinių, diplomatinių patirčių perdavimas Lietuvai.

 

Konferencijos laikas: 2023 m. birželio 1 d.

Konferencijos vieta: Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus (S. Daukanto g. 25, Kaunas)

Konferencijos kalba – lietuvių.

Numatoma pranešimų trukmė – 20 min.

Anketa

Siūlomas pranešimų temas ir konferencijos dalyvio anketą iki 2023 m. gegužės 20 d. prašome siųsti konferencijos koordinatorėms:

Daivai Dapkutei daiva.dapkute@vdu.lt

Astai Petraitytei-Briedienei asta.petraityte-briediene@vdu.lt