Kviečiame į susitikimą su Amerikos lietuviu Dariumi Sužiedėliu

2024-05-31

2024 m. birželio 3 d. 15 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, Kaunas) vyks susitikimas su Amerikos lietuviu Dariumi Sužiedėliu. D. Sužiedėlis – aktyvus išeivijos lietuvių visuomenininkas, diplomatas, aktorius ir vertėjas.

Darius Sužiedėlis priklausė Pasaulio Lietuvių jaunimo kongresui, buvo Amerikos lietuvių jaunimo organizacijos pirmininkas, o nuo 1989 m. dirbo JAV Lietuvių bendruomenės politinių reikalų raštinėje. Per 1991 m. sausio įvykius buvo savanoriu vertėju Aukščiausioje Taryboje. Vėliau dirbo Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio padėjėju, tvarkė korespondenciją su Vakarų šalimis, palaikė ryšius su žiniasklaida. Grįžęs į JAV, dirbo Lietuvos ambasadoje su Stasiu Lozoraičiu, o 1991–1995 m. – Lietuvos misijoje prie Jungtinių Tautų. Visus maloniai kviečiame.