Kviečiame į susitikimą su išeivijos visuomenininku Vitoliu Vengriu

2023-11-21

Lapkričio 28 dieną, antradienį, 16 val., kviečiame į susitikimą su išeivijos visuomenininku Vitoliu Vengriu. Kalbėsimės apie atvykimą į Jungtines Amerikos Valstijas Šaltojo karo metais, įsikūrimą ir adaptacijos patirtis, dalyvavimą Santaros-Šviesos organizacijos veikloje, grafikos ir ekslibrisų kolekcionavimą, sudarytas ir Čikagoje išleistas ekslibrisų knygas. Susitikimas vyks Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, Kaunas).

Vitolis Enrikas Vengris – Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių veterinarijos gydytojas, mikrobiologas, virusologas, visuomenės veikėjas. 1966 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, iki 1968 dirbo veterinarijos gydytoju Jonavoje. 1968 su motina išvyko gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas pas tėvą, dr. J. Vengrį. 1971 baigė Ajovos valstybinį universitetą Amese. 1973–76 dirbo J. Hopkinso universiteto Onkologijos centre Baltimorėje, 1982–84 – Nacionaliniame vėžio tyrimų institute Bethesdoje (Merilando valstija), 1976–82 ir nuo 1984 Maisto ir vaistų departamento Vašingtone skyriaus vedėjas. Paskelbė daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių.

Sukaupė didelę smulkiosios grafikos ir ekslibrisų kolekciją, apie juos rašė Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos spaudoje, rengė parodas. Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje: 1978–82 ir 1988–91 Vašingtono apylinkės valdybos narys, 1992–2000 Krašto valdybos vicepirmininkas mokslui, buvo Santaros-Šviesos federacijos pirmininkas, Lietuvių enciklopedijos, Metmenų, Draugo, Pasaulio lietuvio bendradarbis.