Lietuvių išeivijos institute įteiktos išeivijos mecenatų stipendijos

2022-12-22

Kasmet prieš Šv. Kalėdas Lietuvių išeivijos institute vyksta jau tradicine tapusi Lietuvių fondo (LF) skiriamų išeivijos mecenatų stipendijų įteikimo šventė. Graži tradicija tęsėsi ir šiais metais. Gruodžio 21 dienos popietę į Lietuvių fondo skiriamų vardinių Broniaus Bieliuko, Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ir  išeivijos mecenatų Liūto ir Francoise Mockūnų stipendijų įteikimo šventę Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje rinkosi Vytauto Didžiojo universiteto studentai, jų kolegos, akademinės bendruomenės nariai. Renginyje dalyvavo LF valdybos vicepirmininkė Daiva Litvinskaitė ir LF valdybos narys Leonas Narbutis, kurie susirinkusiems pasakojo apie Lietuvių fondo veiklą. Studentus sveikino, apie išeivijos mecenatus Bronių Bieliuką, Vandą Daugirdaitę-Sruogienę, Liūtą ir Francoise Mockūnus ir išeivijos mecenatystės tradicijas kalbėjo Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius ir Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas Giedrius Janauskas.

Lietuvių fondo skiriama Vandos Daugirdaitės-Sruogienės vardinė stipendija įteikta VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijų programos II kurso magistrantui Andrius Stasiui Veršinskui. Broniaus Bieliuko stipendijos laureatais šiais metais tapo Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių filologijos ir leidybos programos IV kurso studentė Beata Kazlauskaitė, Teisės fakulteto Teisės programos III kurso studentė Ieva Sinevičiūtė ir Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos programos IV kurso studentas Povilas Mikalauskas.

Liūto ir Francoise Mockūnų vardinė stipendija šiais metais paskirta VDU Lituanistikos katedros doktorantei Gerdai Pilipaitytei.