Lietuvių išeivijos institute įteiktos vardinės lietuvių išeivijos mecenatų stipendijos

2021-12-28

Kaip ir kasmet prieš Šv. Kalėdas, taip ir šiais metais gruodžio 22 dieną Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje rinkosi Vytauto Didžiojo universiteto studentai, jų kolegos ir artimieji, akademinės bendruomenės nariai į jau tradiciniu tampantį renginį – Lietuvių fondo skiriamų vardinių Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendijų įteikimą. Šiais metais drauge buvo įteiktos lietuvių išeivijos mecenatų Liūto ir Francoise Mockūnų ir profesoriaus Bronio Vaškelio vardinės stipendijos.

Liūto ir Fracoise Mockūnų vardinė stipendija šiais metais paskirta Vytauto Didžiojo universiteto ir Sorbonne Nouvelle universiteto doktorantei Akvilei Kabašinskaitei, stažuotę atliksiančiai Prancūzijos archyvuose. Profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinės stipendijos paskirtos Menų fakulteto Menų istorijos, kritikos ir medijų studijų programos studentui Tomui Genevičiui ir Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos krypties doktorantei Agnei Cesiulei.

Lietuvių fondo skiriama Vandos Daugirdaitės-Sruogienės vardinė stipendija įteikta Humanitarinių mokslų fakulteto Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijų programos magistrantui Mantui Barakauskui. Broniaus Bieliuko stipendijos laureatais šiemet tapo Humanitarinių mokslų fakulteto Literatūros, kūrybos, kritikos ir komunikacijos programos magistrantė Inga Videikaitė, Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos programos studentė Karolina Sadinauskaitė ir Socialinių mokslų fakulteto Socialinės antropologijos magistrantė Živilė Miežytė.