Mokslinė konferencija, skirta Liūto Mockūno 90-osioms gimimo metinėms paminėti

2024-06-25

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas 2024 m. rugsėjo 27 d. rengia Liūto Mockūno (1934-2007) atminimui skirtą mokslinę konferenciją „Maištininkai maištininkų laive“, kurioje kviečiami dalyvauti įvairių sričių mokslininkai (istorikai, politologai, sociologai, kultūrologai, literatūrologai, žurnalistai), tyrinėjantys lietuvių diasporos istorinį, intelektualinį, kultūrinį paveldą. Konferencijos metu siūloma analizuoti ne tik  Liūto Mockūno, bet ir visos kartos darbus, veiklas bei pasirinkimus išeivijoje; jų intelektualinį palikimą. XX a. 4-tajame dešimtmetyje dar nepriklausomoje Lietuvoje gimusi, po Antrojo pasaulinio karo Vakaruose atsidūrusi, Vokietijos DP stovyklose ir JAV mokslus baigusi ir subrendusi karta išsiskyrė maištaujančia ir savojo kelio ieškančia dvasia. Jaunatviškai drąsi, nebijanti rizikuoti, provokuoti ir oponuoti išeivijos visuomenėje nusistovėjusioms taisyklėms, atstovauti masėse nepopuliarius dalykus karta išeivijoje išsiskyrė ambicingais projektais ir plačiu domėjimusi įvairiais kultūriniais, politiniais, visuomeniniais klausimais. Daugelis šios kartos atstovų gana sėkmingai perėmė vakarietiškus pasaulio, gyvenimo būdo, profesinio darbo modelius. Tačiau pasinėrimas į gyvenamojo krašto kultūrą, akademinį pasaulį neprieštaravo jų lietuviškumui ir visuomeninei veiklai. Priešingai, suvokimas, kad lietuvybė ne kliūtis įsitvirtinti svetimo krašto profesiniame gyvenime, kultūroje, suteikė jiems platesnes veiklos galimybes bei saviraiškos priemones. 

Konferencijos pranešimams siūlomi teminiai aspektai:  

  • Liūto Mockūno (1934-2007) gyvenimas ir veikla; intelektualinis palikimas, literatūros kritikos ir istoriniai tekstai; dalyvavimas „Santaros-Šviesos“ federacijos veikloje; „Akiračių“ mėnraščio leidyba, ryšiai su Lietuvos kultūrininkais ir akademikais.
  • Šios generacijos (visos kartos ir atskirų asmenų) išskirtinumas, intelektualinis palikimas, vieta išeivijos kultūriniame, politiniame, visuomeniniame gyvenime.

 

Konferencijos laikas: 2024 m. rugsėjo 27 d.

Konferencijos vieta: Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus (S. Daukanto g. 25, Kaunas)

Numatoma pranešimų trukmė – 20 min.

 

Siūlomas pranešimų temas ir trumpą santrauką (iki 500 žodžių) prašome iki 2024 m. rugsėjo 10 d. siųsti konferencijos koordinatorėms:

Daivai Dapkutei daiva.dapkute@vdu.lt

Daliai Kuizinienei dalia.kuiziniene@vdu.lt

 

Konferencijos kvietimas.