Netekome Mykolo Jurgio Drungos

2023-12-22

Gruodžio 22 dieną netekome buvusio savo bendradarbio Mykolo Jurgio Drungos, kurio truks Lietuvių išeivijos instituto kolegoms,  taip pat ir visiems jį pažinojusiems, su juo bendradarbiavusiais ir bendravusiais. M. J. Drungos įvairiapusė asmenybė, jo santarietiškos patirtys, idėjos, pasakojimai, tolerancija, subtilus humoro jausmas jau yra tapę mūsų atminties dalimi.

2004 metais Mykolas Jurgis Drunga sugrįžo gyventi į Lietuvą. Pradėjo dirbti tuometiniame Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos studijų centre (dabar VDU Lietuvių išeivijos institute), taip pat dėstyti žurnalistiką VDU Viešosios komunikacijos katedroje. Įsijungė į žurnalistinę veiklą LRT, redagavo universiteto žurnalą, ilgus metus buvo universiteto mokslo žurnalų „Darbai ir dienos“ bei „Oikos“ vertėjas, tekstų anglų kalba redaktorius. Akademinėje ir kultūros spaudoje skelbė savo straipsnius, aktyviai įsijungė į universiteto gyvenimą, derindamas žurnalistinę veiklą ir filosofijos tyrimus, prie kurių vėl sugrįžo Kaune.  2011 m. M. J. Drunga VDU apgynė filosofijos daktaro disertaciją.

Mirtis sukuria tam tikrą laiko perspektyvą, kitokį žvilgsnį į žmogaus gyvenimą, jo nuveiktus darbus. Iš šios perspektyvos ryškėja, kiek daug nuveikta ir padaryta, ir ne vienoje srityje, o daugelyje: žurnalistikos, mokslo, kultūros.  Liūdime ir reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems, bendradarbiams ir bendražygiams.

Liūdime dėl doc. dr. Mykolo Jurgio Drungos netekties