Susitikimas su diplomatu, politologu ir aktoriumi Dariumi Sužiedėliu

2024-06-05

2024 m. birželio 3 d. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje įvyko susitikimas su diplomatu, politologu ir aktoriumi Dariumi Sužiedėliu.

Darius Sužiedėlis priklausė Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui, buvo Amerikos lietuvių jaunimo organizacijos pirmininkas, o nuo 1989 m. dirbo JAV Lietuvių bendruomenės politinių reikalų raštinėje. Per 1991 m. sausio įvykius buvo savanoris vertėjas Aukščiausioje Taryboje. Vėliau dirbo Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio padėjėju, tvarkė korespondenciją su Vakarų šalimis ir palaikė ryšius su žiniasklaida. Grįžęs į JAV, dirbo Lietuvos ambasadoje su Stasiu Lozoraičiu, o 1991–1995 m. – Lietuvos misijoje prie Jungtinių Tautų. Susitikimo metu D. Sužiedėlis pasidalino prisiminimais apie savo veiklą šiuo laikotarpiu.

 

Nuotraukų autorė Andrėja Taranda.