Vasario 16-ąją Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus kviečia kartu minėti Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną

2022-02-15

Vasario 16-osios proga kviečiame apžiūrėti unikalią, restauruotą, vieną pirmųjų JAV lietuvių trispalvių vėliavų. Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus tradiciškai mini Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną ir šios iškilios šventės proga eksponuos analogų Lietuvoje neturinčią JAV lietuvių trispalvę vėliavą. Didžiulio formato istorinę 1918-1922 m. vertybę išsaugojo Lorenco (Masačiusetso valstijos, JAV) lietuvių bendruomenė.

The employees are always very friendly and courteous and have gone out of their way to help us out. The Heroica Guaymas misoprostol price average cost for nefazodone 25 mg was ,741 on average. Doxycycline hyclate is used to treat bacterial infections of the intestines and is used to treat certain bacteria that are usually found in the intestines.

The most popular way to purchase tamoxifen online is via a website, with the majority of online pharmacies being online. The use of doxycycline Pugachev cytotec cuanto cuesta en venezuela hyclate 100mg recommended use. Can you buy cialis onlinecan you buy cialis without a prescription in south africa.

A wide array of options are available when purchasing flomax for online therapy. In order to obtain the most accurate information, we have to homogeneously look at each patient case by case. All medicines have possible side effects, the benefits may outweigh the risks, and interactions must be considered when using them.

Šios relikvijos išsaugojimo istorija yra įdomi. Dovanotojų duomenimis, tai – viena pirmųjų JAV lietuvių trispalvių vėliavų. Lorenco lietuvių bendruomenės atstovai su šia vėliava dalyvavo gausiose JAV lietuvių demonstracijose, kuriomis JAV vyriausybė buvo raginama pripažinti Lietuvos valstybę de jure. Tokio pripažinimo Lietuva sulaukė tik 1922 m. liepos 28 d., tačiau JAV buvo pirmoji iš galingųjų pasaulio valstybių, pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę. Ilgus metus vėliava priklausė unikaliai lietuvių išeivių etnoreliginei bendruomenei – Lietuvių tautinės katalikų bažnyčios (LTKB) Lorenco Saldžiausiosios Jėzaus širdies parapijai, gyvavusiai nuo 1916 iki 2002 metų. Intriguojanti detalė: vėliava buvo kiek apgadinta, kai Joninių šventės metu plevėsavo lauke, o ją bandė „suvalgyti“ netoliese ganęsis ožys.

Išsaugota relikvija į Kauną atkeliavo labai blogos būklės: dalis medžiagos buvo išplyšusi, pažeista rūdžių, dėmėta. Vėliavą VDU Lietuvių išeivijos institutui dovanojo aktyvus JAV lietuvių visuomenės veikėjas Jonas Stundžia. Atsižvelgiant į šio unikalaus eksponato istorinę vertę, buvo pradėta ieškoti būdų ją restauruoti. Lietuvos kultūros tarybai parėmus šį sumanymą, vėliavą restauravo Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro specialistai. Ieškant daugiau informacijos apie šią relikviją, buvo rasta 1922 m. Lorenco lietuvių demonstracijos nuotrauka, kurioje matome lietuvius dėkojančius JAV už Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą. Nuotraukoje užfiksuota ir ši vėliava.

Atkreiptinas dėmesys, kad trispalvė vėliava, susidedanti iš vienodo pločio geltonos, žalios ir raudonos spalvos juostų, Lietuvos Tarybos komisijos (kurios sudėtyje dirbo Jonas Basanavičius, Antanas Žmuidzinavičius ir Tadas Daugirdas) buvo patvirtinta tik 1918 m. balandžio 19 d. Tuo metu JAV lietuviai dar neturėjo tautinės vėliavos tradicijos, todėl ši vėliava yra vienas ankstyviausių užsienio lietuvių naudotų trispalvių pavyzdžių. Ji liudija apie reikšmingą užsienio lietuvių indėlį siekiant įtvirtinti Lietuvos valstybingumą, yra Lietuvos ir užsienio lietuvių bendradarbiavimo pavyzdys.

Vasario 16 dieną Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje bus galima pamatyti istorinę JAV lietuvių vėliavą bei 1922 m. nuotrauką, kurioje ši vėliava užfiksuota. Taip pat nemokamai aplankyti nuolatinę Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus ekspoziciją. Apžiūrėti Prezidento Valdo Adamkaus apdovanojimų kolekciją, veikiančias parodas, skirtas Adamkaus aplinkosauginei veiklai,  ponios Almos Adamkienės suknelių kolekciją, parodą skirta Marijai Gimbutienei.

Daugiau informacijos:

https://adamkuslibrary.lt/2022/02/13/aplankykite-prezidento-valdo-adamkaus-biblioteka-muzieju-vasario-16-aja/