Vincui Bartusevičiui – 2020 m. Globalios Lietuvos apdovanojimas

2021-02-04

Sausio 14 d. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis paskelbė 2020 metų Globalios Lietuvos apdovanojimo “Už viso gyvenimo nuopelnus” lauretą.

“Apdovavojimą su ididele pagarba ir dėkingumu po mirties skiriame 2020-aisiais metais mus palikusiam šviesios atminties iškiliam lietuvių diasporos mokslininkui, visuomenininkui, uoliam lietuvių kalbos saugotojui ir puoselėtojui Vokietijoje daktarui Vincui Bartusevičiui” – LRT televizijos laidoje “Labas rytas, Lietuva” paskelbė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Vokietijos lietuvių bendruomenės garbės pirmininkas, Lietuvos kultūros instituto Vokietijoje įkūrėjas ir vadovas, pedagogas, aktyvus visuomenininkas Vincas Bartusevičius (1939-2020) visą savo gyvenimą tyrinėjo ir saugojo lietuvių palikimą Vokietijoje, rengė tarptautines konferencija, puoselėjo tarpvalstybinius Lietuvos-Vokieitijos santykius, rūpinosi Vasario 16 gimnazijos ir Vokietijos lietuvių bendruomenės likimu.

Už ilgametę mokslinę ir bendruomeninę veiklą, Lietuvių kultūros, švetimo ir istorinės atminties puoselėjimą dr. V. Bartusevičiui skirtas apdovanojimas bus perduotas jo žmonai Onai Bartusevičienei.

Globalios lietuvos apdovanojimai vyksta nuo 2012 metų. Juos organizuoja nevyriausybinė organizacija “Global Lithuanian Leadres”. Globalios Lietuvos apdovanojimai skirti pagerbti, įvertinti, pagarsinti ir apdovanoti užsienio lietuvius, sukaupusius tarptautinę profesinę patirtį, išlaikiusius glaudžius ryšius su Lietuva, reikšmingai prisidedančius prie jos augimo.

LRT TELEVIZIJOS laida „Labas rytas, Lietuva“, LRT.lt
2021.01.14 11:17
https://www.lrt.lt/lituanica/pasaulio-lietuviu-balsas/753/1320108/uz-viso-gyvenimo-nuopelnus-globalios-lietuvos-apdovanojimas-po-mirties-skirtas-dr-vincui-bartuseviciui