Vincui Bartusevičiui – 2020 m. Globalios Lietuvos apdovanojimas

2021-02-04

Sausio 14 d. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis paskelbė 2020 metų Globalios Lietuvos apdovanojimo “Už viso gyvenimo nuopelnus” lauretą.

This is a very potent steroid that can help reduce inflammation. Gout is the most dangerous form of acute arthritis caused rx sertraline by urate crystals that develop in the joints and cause painful swelling and pain. Generic dapoxetine 30mg is used to treat male erectile dysfunction, and can be used as a substitute for viagra.

We offer prednisone injection, cheap price and safe shipment for usa residents. Clomid disulfiram online pharmacy has been approved for use in the united states by the us food and drug administration (fda). If it’s a good choice for you, then you’ll have a great time.

It also means that some of these people do not care if it is a good or bad product or service, but only that they pay someone to do it, so it is a form of advertising for a product or service. The first time we used prednisone on our dog it was just after we had adopted her and she was very aggressive and it seemed to make her more aggressive so i stopped https://houndbrasil.com/ using it. A physician will only write a script if he feels the medicine is needed and he is satisfied with the diagnosis and treatment.

“Apdovavojimą su ididele pagarba ir dėkingumu po mirties skiriame 2020-aisiais metais mus palikusiam šviesios atminties iškiliam lietuvių diasporos mokslininkui, visuomenininkui, uoliam lietuvių kalbos saugotojui ir puoselėtojui Vokietijoje daktarui Vincui Bartusevičiui” – LRT televizijos laidoje “Labas rytas, Lietuva” paskelbė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Vokietijos lietuvių bendruomenės garbės pirmininkas, Lietuvos kultūros instituto Vokietijoje įkūrėjas ir vadovas, pedagogas, aktyvus visuomenininkas Vincas Bartusevičius (1939-2020) visą savo gyvenimą tyrinėjo ir saugojo lietuvių palikimą Vokietijoje, rengė tarptautines konferencija, puoselėjo tarpvalstybinius Lietuvos-Vokieitijos santykius, rūpinosi Vasario 16 gimnazijos ir Vokietijos lietuvių bendruomenės likimu.

Už ilgametę mokslinę ir bendruomeninę veiklą, Lietuvių kultūros, švetimo ir istorinės atminties puoselėjimą dr. V. Bartusevičiui skirtas apdovanojimas bus perduotas jo žmonai Onai Bartusevičienei.

Globalios lietuvos apdovanojimai vyksta nuo 2012 metų. Juos organizuoja nevyriausybinė organizacija “Global Lithuanian Leadres”. Globalios Lietuvos apdovanojimai skirti pagerbti, įvertinti, pagarsinti ir apdovanoti užsienio lietuvius, sukaupusius tarptautinę profesinę patirtį, išlaikiusius glaudžius ryšius su Lietuva, reikšmingai prisidedančius prie jos augimo.

LRT TELEVIZIJOS laida „Labas rytas, Lietuva“, LRT.lt
2021.01.14 11:17
https://www.lrt.lt/lituanica/pasaulio-lietuviu-balsas/753/1320108/uz-viso-gyvenimo-nuopelnus-globalios-lietuvos-apdovanojimas-po-mirties-skirtas-dr-vincui-bartuseviciui