Algio Kabailos archyvas

2023-09-25

VDU Lietuvių išeivijos instituto archyvus papildė pirmojo Lietuvos Respublikos garbės konsulo Australijoje bei aktyvaus Australijos lietuvių bendruomenės veikėjo Algio Kabailos (1925-2021) archyvas. Tarpininkaujant Lietuvos ambasadoriui Australijoje Dariui Degučiui šiuos svarbius Lietuvai archyvus Institutui dovanojo A. Kabailos sūnus Peter Rimas Kabaila.

Algio Kabailos fonde surinkti dokumentai, susiję su Australijos lietuvių veikla nepriklausomybės aušroje ir po 1990 m., siekiant išgauti Australijos Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą; Lietuvos diplomatinių santykių su Australija užmezgimu; konsulato Australijoje įkūrimu ir pirmojo Lietuvos Respublikos garbės konsulo (1991-1994) Australijoje Algio Kabailos veikla.

Bendradarbiaujant su Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejumi vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos finansuojamą projektą „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklos ir kitus nepriklausomybės atkūrimo procesus liudijančio paveldo išsaugojimas ir įprasminimas“ šis archyvas artimiausiu metu bus sutvarkytas ir prieinamas skaitytojams.