dr. Astos Petraitytės-Briedienės paskaita „Dar vienas eskizas Lietuvos diplomato Prancūzijoje portretui“ Frankofonijos dienose

2023-03-03

Tradiciškai pirmą pavasario mėnesį Lietuvoje vyksta Frankofonijos dienos, į kurias įsijungia ir VDU Lietuvių išeivijos instituto darbuotojai. 2023 m. kovo 2 d. KTU SHMF Prancūzų kultūros centro kvietimu, Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotoja dr. Asta Petraitytė-Briedienė skaitė paskaitą „Dar vienas eskizas Lietuvos diplomato Prancūzijoje portretui“. Paskaitoje prisiminti skirtingų kartų ir likimo Lietuvos diplomatai, kurių biografijose, lyg eskize, įrėžtas Prancūzijos vardas: įvairiu metu Prancūzijoje rezidavusieji Lietuvos diplomatai (P. Klimas, O. Milašius, dr. S. A. Bačkis, J. Baltrušaitis (jaunesnysis), taip pat ir J. Urbšys, S. Lozoraitis, P. Klimas (jaunesnysis), A. Liutkus. Pasakojimą lydėjo Foto iliustracijos ir  prancūzų kompozitorių C. Debussy, C. Sen Sanso muzika (kūrinius atiko Rokas Makštutis, klarnetas, Tel Avivo BMSM muzikos mokykla, Janina Makštutienė, akompanimentas).