Konferencija, skirta rašytojos ir teatralės Birutės Pūkelevičiūtės 100-mečio jubiliejui

2023-11-13

„Aš esu lyg metūgė…“
Birutės Pūkelevičiūtės kūrybos slinktys išeivijos ir Lietuvos kultūros lauke.

Gruodžio 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas ir Lituanistikos katedra organizuoja konferenciją, skirtą išeivijos rašytojos, teatralės Birutės Pūkelevičiūtės jubiliejui ir kviečia literatūrologus, teatrologus, kultūros tyrinėtojus, istorikus dalyvauti konferencijoje ir rengti pranešimus, skirtus ne tik rašytojos, bet ir platesnio išeivijos kultūros lauko, moterų kūrybos aptarimui. Konferencijos rengėjai siūlo skaityti pranešimus šiomis temomis:

• Birutės Pūkelevičiūtės literatūrinė kūryba, teatrinė veikla, dalyvavimas lietuvių išeivijos sambūriuose, gyvenimo išeivijoje ir Lietuvoje etapai, literatūrinės kūrybos ir teatrinės veikos refleksija išeivijoje ir Lietuvoje.
• Birutės Pūkelevičiūtės kartos moterys: literatūrinė, kultūrinė veikla diasporoje.
• Išeivijos literatūros ir kultūros laukas XX a. antrojoje pusėje: tendencijos, kontekstai, ryšiai, diskusijos.
• Karo tematika, ginkluotos rezistencijos ir partizaninės kovos interpretacijos moterų literatūroje.

Laukiame Jūsų pranešimų temų ir trumpo jų pristatymo iki lapkričio 24 d., siųskite konferencijos koordinatorėms Daliai Kuizinienei el. paštu: dalia.kuizinene@vdu.lt ir Žydronei Kolevinskienei el. paštu: zydrone.kolevinskiene@vdu.lt