Konferencija, skirta rašytojos ir teatralės Birutės Pūkelevičiūtės 100-mečio jubiliejui

2023-12-05

2023 m. gruodžio 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas ir Lituanistikos katedra surengė mokslinę konferenciją „Birutės Pūkelevičiūtės kūrybos slinktys išeivijos ir Lietuvos kultūros lauke”, skirtą išeivijos rašytojos ir teatralės Birutės Pūkelevičiūtės 100 metų jubiliejui. Konferencijoje buvo skaitomi pranešimai apie Birutės Pūkelevičiūtės literatūrinę kūrybą, teatrinę veiklą, dalyvavimą lietuvių išeivijos sambūriuose, jos gyvenimo išeivijoje ir Lietuvoje etapus, literatūrinės kūrybos ir teatrinės veiklos refleksija išeivijoje ir Lietuvoje. Taip pat buvo analizuojama Birutės Pūkelevičiūtės kartos moterys: jų literatūrinė ir kultūrinė veikla diasporoje.

 

Konferencijos nuotraukos: