Kviečiame į tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Egziliniai Štuthofo kalinių likimai”

2024-05-02

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus kviečia dalyvauti tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Egziliniai Štuthofo kalinių likimai”. Konferencija vyks 2024 m. lapkričio 20 d. 

Konferencija skirta Antrojo pasaulinio karo metų nacių koncentracijos lageriuose atsidūrusių lietuvių kalinių patirčių analizei. Štuthofo koncentracijos stovyklos ir joje kalėjusių Lietuvos gyventojų istorijos yra sulaukusios nemažai Lietuvos ir užsienio tyrėjų dėmesio, tačiau moksliniuose tyrimuose vis dar pasigendama tarpdisciplininių studijų apie kraštą okupavusio nacių režimo prievartos ilgalaikį poveikį buvusių kalinių asmeniniams gyvenimams, šių trauminių patirčių refleksijai bei vertinimams
Lietuvoje ir išeivijoje.

Konferencijos metu siūlome analizuoti ne tik Štuthofo, bet ir kitų nacių koncentracijos stovyklų kalinių patirtis kaip ypatingą individų bei kolektyvinės atminties reiškinį, siejant jas su diasporos ir
etniškumo tyrinėjimais. Į konferencijos svarstymų akiratį galėtų patekti buvusių kalinių ir jų artimųjų likimai Lietuvoje ir išeivijoje; trauminės patirtys ir atmintis; išeivijoje leisti Študhofo koncentracijos stovyklos kalinių memuarai ir skaudžias patirtis aktualizuojantys egodokumentai; nacių koncentracijos stovyklų trauminių patirčių refleksijos ir vertinimai periodikoje ir kituose šaltiniuose.

Tikimasi, kad ši konferencija analizuos reikšmingus istorinius ir empirinius duomenis ir praturtins atskirų disciplinų bei tarpdisciplininių tyrimų nišą naujomis interpretacijomis/įžvalgomis.
Konferencijoje kviečiame dalyvauti humanitarių, politinių, socialinių mokslų mokslininkus. Konferencijos probleminės kryptys: istorinės, filosofinės, etnologinės, sociologinės, psichologinės, literatūrologinės, kinotyrinės. Konferencijos kalbos: lietuvių ir anglų.
Konferencijos vieta: VDU Lietuvių išeivijos institutas, S. Daukanto 25, Kaunas.

Konferencija vyks mišriu būdu (gyvai ir nuotoliu). Pranešimų trukmė 20 min. Pranešimo pavadinimą ir trumpą anotaciją (iki 700 žodžių) ta kalba, kuria skaitysite pranešimą, kviečiame pateikti iki 2024 m. spalio 15 d. adresu: daiva.kuzmickaite@vdu.lt.

Organizacinis komitetas: Daiva K. Kuzmickaitė, Egidijus Aleksandravičius, Daiva Dapkutė, Arūnas Antanaitis, Ramūnas Čičelis ir Gediminas Karoblis.

Konferencijos kvietimas.