Lietuvių išeivijos institute lankėsi svečiai iš Argentinos

2023-09-08

2023 m. rugsėjo 7 d. VDU Lietuvių išeivijos institute lankėsi pirmojo Lietuvos Respublikos garbės konsulo (1992-2000) Argentinoje Algimanto Rastausko (1935-2020) žmona Nelida Rastauskienė, dukros Ariana Rastauskaitė-Kairevičienė ir Daniela Rastauskaitė-Draugelis. Susitikime dalyvavo VDU Lietuvių išeivijos instituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius, prof. Dalia Kuizinienė, dr. Daiva Dapkutė, dr. Asta Petraitytė-Briedienė, VDU HMF prodekanas dr. Giedrius Janauskas ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis. Susitikimo dalyviai aptarė Garbės konsulo Argentinoje Algimanto Rastausko istorinio palikimo, Lietuvos diplomatinės tarnybos bei Argentinos lietuvių archyvų išsaugojimo, tyrimų, prieigos ir sklaidos klausimus.